Kanzlei Pawlowski - Aachen

Advocatenkantoor Pawlowski - Aken


 

Home

Advocaat Pawlowski

Kontakt

Impressum

Version Française

English Version

Deutsche Version

Rechtsanwalt Strafrecht Aachen

Advocatenkantoor Pawlowski uit Aken - Duitsland is gespecialiseerd in het duitse strafrecht, het faillissementenrecht en in alle grensoverschrijdend geschillen.

Als duitse advocaat is Rechtsanwalt Pawlowski ingeschreven bij het Landgericht Aachen (Rechtbank te Aken) en is bevoegd om als Rechtsanwalt in heel Duitsland tot het Oberlandesgericht (Gerechtshof) op te treden. Hij is lid van de Rechtsanwaltskammer te Keulen.

In het kader van grensoverschrijdende advies was Rechtsanwalt Pawlowski ook als "EU-Advocaat onder hometitle" ingeschreven bij de Orde van Advocaten te Maastricht. Hierdoor neemt advocatenkantoor Pawlowski een uitgezonderde positie in het grensoverschrijdend advies in. In samenwerking met onze Nederlandse partnerkantoren kunnen wij U op vrijwel ieder rechtsgebied adviseren.

Nu uw advocaat Mr. Pawlowski zowel het recht in Duitsland als ook in Nederland kennd, is hij bij uitstek geschikt om U deskundige rechtsbijstand te verlenen.  Niet alleen bij grensoverschrijdende civiel- of ondernemingsrechtelijke geschillen kan hij U adequaat bijstaan, doch ook wanneer U verdacht wordt van een strafbaar feit: te gelden heeft immers dat Rechtsanwalt Pawlowski niet alleen de mensen kent, hij spreekt ook hun taal. Hierdoor kunnen veel misverstanden worden voorkomen en is een adequate verdediging gegarandeerd.

Als U in Duitsland van een strafbaar feit verdacht wordt, is het van eminent belang om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een deskundige en ervaren strafrechtadvocaat met kennis in het duitse strafrecht. Als Uw raadsman kan Mr. Pawlowski U wijzen op de rechten die U als verdachte heeft en kan werken aan een adequate verdediging. Het Advocatenkantoor Pawlowski kan U bijstaan en deskundig adviseren. U kunt Mr. Pawlowski ingeval van spoed bereiken op het noodnummer welk vermeld staat onder het kopje "Kontakt"

Wilt u meer weten over de diensten van Rechtsanwalt Pawlowski of een afspraak maken, dan kunt U hem bellen onder het nummer: 0049 241 559 1 559.

Rechtsanwalt und Strafverteidiger Christoph Pawlowski, Aken. Bel ons: +49 (0)241 5591559